ESPE HALLEN

Idrrætshal - Sport og Motionscenter

 

PRESSEMEDDELELSE FRA ESPE HALLEN.

Espehallen har ændret sine vedtægter og de træder i kraft nu !

Bestyrelsen har længe arbejdet ud fra, at de ønskede en mere åben oganisationsform i Espe hallen, samtidig med at de gerne ville have, at flere følte et stærkt ejerskab til hallen.

Derfor blev de nye vedtægter fremlagt og vedtaget på sidste års repræsentantskabsmøde, og de træder nu i kraft på generalforsamlingen d. 18/2-2016.

Hidtil har der været et repræsentantskab, hvor medlemmerne var udvalgt af de respektive foreningerne, fra dette repræsentantskab valgtes der 2 repræsentanter til bestyrelsen, resten af den 7 mand store bestyrelse var direkte indsat af foreningerne i en ikke tidsdefineret periode. Dette system har fungeret på glimrende vis siden hallens start, men det har også været et lidt lukket forum.                                                                                                                                                     Så fremover vil det være sådan, at der direkte indsættes 6 bestyrelsesmedlemmer for foreningerne, disse er som udgangspunkt indsat for en 4-årig periode, de 6 foreninger, der har en plads er følgende, tallet i parentes er foreningens repræsentant for den kommende periode:

Krarup Espe Håndbold ( Marianne Kyed )

Krarup Espe Fodbold ( Kim Pedersen )

Krarup Espe Badminton ( Palle Nielsen )

Midtfyns Håndbold ( Ole Danielsen )

HEVA ( Jørgen Jørgensen )

Hillerslev Idrætsforening ( Finn Vang Pedersen )

Fremover vil der så vil der være en åben generalforsamling for alle interesserede borgere, hvor der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2- årig periode.                                                                                                                                             Det betyder altså, at der er mulighed for, at man som almindelig engageret og iderig borger kan få en plads i bestyrelsen, hvis man kan opnå valg på generalforsamlingen. Formålet med disse ændringer er, at give en mere direkte brugerindflydelse og derved give følelsen af et ejerskab af hallen til borgerne.

Generalforsamlingen finder sted d. 18/2-2016 og starter med fællesspisning kl.18 og selve generalforsamlingen starter kl. 19.

Maden leveres af Henriks Diner, menuen er : Dansk bøf med løg og koster 50 kr. og den skal forudbestilles hos Palle P. på 62661510 inden d. 13/2.

Kl. 19 starter den egentlige generalforsamling, der som sagt er åben for alle interesserede, man kan vælge både, at deltage i spisningen eller komme kl. 19. det bestemmer man helt selv, men spisningen kræver som sagt tilmelding, det gør det andet ikke.

Vi håber fra hallens side meget på, at denne nye form vil skabe et langt større engagement og give borgerne i hele hallens opland lyst til, at komme den aften for, at tage del i udviklingen af hallens fremtidige virke.

Hvis der er nogen der går med en lyst og interesse for, at ville arbejde for hallens udvikling og drift, så er I meget velkomne til at stille op, eventuelle spørgsmål omkring dette arbejde besvares gerne af hallens formand Marianne Kyed på 2615 5958.

facebookfindos

hjertestarter logo

Copyright © 2014 - Espe Hallen,Skovvej 15, Espe, 5750 Ringe

Tlf. 6266 1510 Email: sport@espehallen.dk