ESPE HALLEN

Idrrætshal - Sport og Motionscenter

Ny centerleder i Espehallen

Klar til nye udfordringer som centerleder for Espe Hallen

Knud Bæklev, 59 år vender tilbage til Midtfyn og glæder sig til at komme I gang med nye spændende udfordringer, som ny centerleder for Espe Hallen.

Jeg er gift med Tove og har 2 voksne børn og 2 børnebørn.

Vi har boet i Ringe siden 1983 hvor vi i en lang årrække drev vores egen virksomhed.

Efter vi solgte vores virksomhed, blev jeg direktør i Svendborg Golfklub, var i Skagen i 4 år som lejrchef på en campingplads.

Jeg kommer fra en stilling som lejrchef på Odense City Camp og glæder mig til at vende tilbage til Midtfyn.

Idræt og sport har altid været en stor del af mig, måske ikke så meget aktivt, det er dog blevet til fodbold, håndbold, tennis og golf.

Jeg har i mange år fulgt med på sidelinien som forældre og haft en kort karriere som håndboldtræner.

I Ringe har jeg altid været en aktiv person med bestyrelseposter i en del foreninger på Midtfyn.

Ikke mindst i bestyrelserne for Midtfyns Hallen da den nye hal skulle etableres og I bestyrelsen for Midtfyns Golfklub under hele anlægsfasen.

Disse poster gav mig et godt indblik i, hvad det vil sige at drive en hal og en klub og være en del af hele idrætskulturen.

Overtagelsen af stillingen efter Palle som med succes har drevet Espe Hallen I 23 år, bliver ingen nem opgave, men jeg er klar til at tage udfordringen op.

Birthe vil stadig have sin daglige gang I hallen og jeg ser frem til et godt samarbejde med Birthe, som uden tvivl vil være til stor hjælp ikke mindst I opstartsfasen.

Forandring skal der til og mange vil nok I starten sige sådan har vi altid gjort og dette er i og for sig også fint nok, men mine ambitioner med Espe Hallen er på sigt store og det kræver at ting ændres, forhåbentligt til det gode.

Rom blev dog ikke bygget på en dag, men jeg klør på, til gavn for Espe Hallen og ikke mindst dens brugere.

Espe Hallen skal være områdets nye idræts- kultur og café mødested med plads til alle, uanset om man dyrker sport eller ej.

Cafeen som cafeteriaet fremover vil hedde, vil blive et sted hvor lokalområdets beboer kan mødes til forskellige arrangementer, der vil blive aktiviteter for de børn og unge som jeg håber vil benytte cafeen som deres mødested og frirum.

Nye initiativer og tiltag kan ikke lykkedes uden opbakning fra lokalområderne og jeg håber at mange vil støtte op om de nye initiativer.

Jeg vil naturlivis gerne have input fra borgerne og brugerne om, hvordan de kunne tænke sig Espe Hallen skal udvikle sig for at de vil have deres gang I hallen.

Jeg glæder mig naturligvis til at samarbejde med de mange foreninger som benytter hallen.

Jeg tager naturligvis også gerne mod input fra foreningerne, hvordan det kan gøres attraktivt at dyrke idræt I Espe Hallen.

Ikke mindst vil jeg glæde mig til arbejde tæt sammen men Espe Hallens bestyrelse.

Følg med på vores hjemmeside og på vores facebook side, samt I Espe Posten hvor de mange nye tiltag vil blive slået op.

Sloganet Espe Hallen fra vugge til grav håber jeg kan realiseres, men husk alene er det svært gøre en forskel, men løfter vi i flok, når vi målet.

Jeg flytter naturligvis tilbage til Midtfyn og glæder mig til at tage fat på de opgaver og udfordringer der venter.

Ikke mindst ser jeg frem til at møde brugerne af Espe Hallens facilitetter.

Vi ses I Espe Hallen

Knud 

facebookfindos

hjertestarter logo

Copyright © 2014 - Espe Hallen,Skovvej 15, Espe, 5750 Ringe

Tlf. 6266 1510 Email: sport@espehallen.dk